Yönetmelik değişti: Avukat beyanı tutanağa girdi

Yakalama, gözaltına alma ve tabir alma yönetmeliği değişti. Avukat beyanı da tutanağa girdi. Söz Tutanağı formatı da değişti.

Yakalama, gözaltına alma ve söz alma sürecinde avukatlara yönelik engellemeler sık sık gündeme geliyor. Son olarak Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar saatlerce araçlarda tutulmuş, sert müdahale görmüş, müvekkillerine ulaşmaya çalışan avukatlar saatlerce bekletilmiş ve görüşmeleri engellenmişti.
Avukatların emniyet müdürlüklerinde yaşadıkları zorluklara ait artan şikayetleri üzerine yönetmelikte değişikliğe gidildi.
Adalet Bakanlığı yayınladığı yeni yönetmelikle avukatların beyanlarının da tutanağa geçirilmesini karara bağladı.

Yakalama, Gözaltına Alma ve Tabir Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı düzenlemeyle, eski yönetmeliğe “Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” cümlesi eklendi. Evvelki yönetmelikte “beyan” sözü yer almıyordu.

FORMAT DA DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle matbu Tabir Tutanağı formatı da değiştirildi. Tutanağa, “Müdafiden soruldu” başlıklı bir kısım eklendi.

Yorum yapın